Nooit is de kritiek op de regeringspartijen, bij uitbreiding alle “regimepartijen” en het politiek systeem zelf, zo groot geweest. “Kritiek” is niet meer de juiste term: afschuw, minachting benadert de gevoelens van het volk meer. Het schoolopstel van De Croo in de kranten  zal daar niets aan veranderen. Het bevestigt alleen de zwakte, de onmacht, de onbenulligheid van onze politikasters. De zaak Lahbib, vechtende “excellenties”, het stikstofdossier, de fiscale hervorming, e.a. tonen aan dat de federale regering geen slagkracht heeft, volledig is verzand. De Vlaamse regering zit overigens in hetzelfde schuitje.

Aangekondigde mislukking

Regeringsvorming is in onze contreien een louter wiskundig gegeven geworden. Telkens is het harken, puzzelen om een meerderheid (50 + 1) te kunnen samenstellen. Het echte democratische principe dat de regering het gedachtengoed van de meerderheid moet weerspiegelen, is al lang opgegeven. Rechts stemmen kan daardoor een linkse regering opleveren. Door die louter wiskundige benadering krijgt men zoals bij Vivaldi een lappendeken van partijen en tegengestelde ideologieën: onverenigbaar en onwerkbaar. Dit leidt tot stilstand, besluiteloosheid, immobilisme, eeuwig gepalaver, korte termijnvisie, constante botsingen.

De Croo, volg Rutte!

In Nederland heeft Rutte de morele moed gehad de consequenties te trekken uit zijn vaststelling dat zijn coalitie niet meer leefbaar was en dat hij niet meer de steun van het volk geniet. De regering viel over de  asielproblematiek en dat zorgde meteen voor een”regimecrisis” De voorzitters van de 4 regeringspartijen vluchtten weg en zullen de politiek verlaten. Ze willen door bun verdwijntruc vermijden dat hun partijen bij de verkiezingen in november een nog grotere nederlaag lijden als bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen waar de BoerBurgerBeweging in alle provincies de grootste werd. De Croo heeft niet de moed het voorbeeld van zijn Nederlandse collega te volgen. Alhoewel het voor iedereen duidelijk is dat deze regering tot geen enkel akkoord of verwezenlijking meer in staat is, wil hij willens nillens de legislatuur uitdoen en verder knoeien tot 9 juni 2024. Bewust opteren voor nog een jaar politieke stilstand i.p.v. er de stekker uit te trekken en het volk nu te laten beslissen, is geen uiting van groot staatsmanschap…

Paraat! Op 29.06.24 trekken wij naar de stembus voor het federaal, Vlaams en Europees parlement. Op 13.10.24 voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Het Vlaams Belang is er klaar voor en biedt de kiezer een duidelijk alternatief voor de verkalkte systeempartijen aan. Het VB staat garant voor een nieuwe politieke cultuur, opheffing van de particratie, een systeem waarin de burger echt participeert.