Oktober vorig jaar protesteerde Vlaams Belang tegen de opvang van asielzoekers in Scherpenheuvel-Zichem. In het voormalig rusthuis “Sterre ter zee” zouden asielzoekers opgevangen worden. Het Vlaams Belang vroeg met deze actie dat er een einde wordt gemaakt aan de continue stroom van asielzoekers.

Eén van de initiatiefneemster was ons lokaal bestuurslid Suzy Wouters. Zij schreef toen onderstaand bericht:

“Tijdens de optocht tegen de komst van asielzoekers naar Scherpenheuvel was er, zoals verwacht, ook een tegenprotest. Hun slogan was “Wij zijn mensen, geen onmensen”, wat suggereert dat de menselijkheid van de tegenstanders van asielopvang ver te zoeken is. Volgens ons is dat echter allerminst het geval. Meer nog, opkomen tegen de massale opvang van buitenlandse vluchtelingen is volgens ons het meest duidelijke gebaar van menselijkheid tegenover onze eigen mensen.

Hulp voor mensen in nood is volgens ons een absolute prioriteit. In tijden van besparingen is het evenwel onmogelijk om als OCMW voor de ganse wereld op te treden. De voorbije jaren verschenen in de media immers elke winter beelden van Belgische daklozen die geen slaapplaats vonden en noodgedwongen op straat moesten slapen. Hebben we toen protestanten “Wij zijn geen onmensen!” horen roepen? Voor buitenlandse asielzoekers kunnen opvangplaatsen als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat onze Belgische armen en daklozen allemaal gratis onderdak, voedsel en verwarming zullen krijgen, valt daarentegen sterk te betwijfelen.
Met onze optocht wilden we opkomen voor de rechten en waarden van de Belgische bevolking. We willen een gelukkige en veilige toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Als ons land overspoeld wordt met mensen met een andere geloof, achtergrond, cultuur en andere waarden, is zulke toekomst voor onze volgende generatie niet gegarandeerd.

De slogan van de tegenstanders van onze optocht had dus eigenlijk ook van onszelf kunnen komen. Wij zijn immers ook geen onmensen.”