Afgelopen zaterdag werd in het Provinciehuis te Leuven bekend gemaakt dat huidig gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts opnieuw de lijst zal trekken.

Willy Smout, uittredend provincieraadslid uit Diest, zal de lijsttrekker worden voor de provincieraadsverkiezingen (district Leuven). Samen met Klaas Slootmans uit Beersel zijn hiermee de twee Vlaams Belang-lijsttrekkers gekend voor Vlaams-Brabant.

Hieronder kan u de integrale toespraak van Willy herlezen. Hier enkele sfeerbeelden.

“Kameraden Nationalisten,

Het is mij een waar genoegen jullie hier te mogen toespreken over de politieke boodschap van het Vlaams Belang in 2018.  Spijtig genoeg is de tijd zeer beperkt,  dus ga ik niet rond de pot draaien, maar zal u meteen voorzien van vlijmscherpe speerpunten waarmee we in Vlaams-Brabant ten aanval zullen trekken om op 14 oktober een klinkende overwinning binnen te halen.

Speerpunt 1 : Wie thuis wil zijn in Vlaams-Brabant spreekt NEDERLANDS.

Immers in je eigen taal zeg je wat je echt WIL vertellen.

In een andere taal zeg je wat je KUNT zeggen.

Wie in een land, een streek thuis wil zijn en van de mensen echt wil weten wat hun hart te vertellen heeft, dient de taal van het gastland aan te leren.

Het is tevens een uiting van RESPECT. De Vlaming doet dit meestal ook, zélfs als hij ergens met vakantie is. Maar Vlamingen dienen datzelfde RESPECT voor hun taal ook te EISEN van IEDEREEN die zich in Vlaanderen vestigt.

Een zware opdracht voor Vlaams-Brabant, wetende dat eens de Brusselse etterbuil zal openbarsten!

Speerpunt 2 : Goedkoper wonen in Vlaams-Brabant kan door het invoeren van een migratiestop in Vlaanderen.

Wonen rond Leuven en Brussel is voor onze jeugd dikwijls onbetaalbaar geworden; zij trekken noodgedwongen weg uit hun streek.

Franstaligen en migranten van over de hele wereld, zijnde in toenemende mate moslims uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, nemen hun plaats in. Jaarlijks moet er in dit landje voor deze nieuwkomers een stad als Leuven worden bijgebouwd. Ook Vlaams-Brabant wordt niet gespaard. Onze steden vervreemden zienderogen. Hoe lang houdt het platteland nog stand ? De Vlaamse regering kondigt hier een betonstop af ; gedaan met bouwen tegen 2040. Maar waarom ? We zijn toch aan het vergrijzen…de bevolking en de woningprijzen zouden dan toch moeten dalen?

Het is de massa immigratie die de huizenmarkt oververhit en het wonen in deze streek zo duur maakt.

Speerpunt 3 : Onze Jeugd is géén smeltkroes van criminaliteit en verdient RESPECT.

Haast dagelijks wordt de Vlaming  door de politiek-correcte Vlaamse media als volgt geïnformeerd  :

jongeren slaan in Molenbeek vrachtwagenchauffeur in elkaar

Jongeren bekogelen politievoertuig in Brussel

-een 300-tal jongeren beschadigen winkels, woningen en auto’s

-Brandweer in de val gelokt met valse oproep door een groepje jongeren die   hun voertuig bekogelen met stenen.

Enz. enz…Van stigmatisatie gesproken. Je zal maar een jongere zijn in dit land !

Vlaams Belang wil duidelijke communicatie ; haast keer op keer gaat het hier immers over bendes van allochtone afkomst, Noord-Afrikanen, Afghanen, Syriërs en noem maar op. Het zijn géén Vlaamse jongeren.

Waarom onze jeugd dan zo stigmatiseren ?

Hier is wel zéér veel werk aan de winkel; zeker wanneer de politiek-correcte bestuurskaste vindt dat je bijvoorbeeld een zigeuner niet meer zó mag aanduiden als hij een misdrijf pleegt, maar dat je moet spreken van een woonwagenbewoner. Kwestie van de Vlaamse foorkramer ook maar mee in het bad te trekken, hé.

Wij hebben dan ook meteen aan de deputatie  voorgesteld om in Tirol voortaan een “woonwagenschnitzel” te bestellen i.p.v. een “zigeunerschnitzel”.

Beste mensen, benoem de criminelen correct, straf ze en indien ze elders thuishoren, stuur ze terug en laat ze nooit meer binnen ! Ja, wij moeten ons beschermen !

Speerpunt 4 : Kies voor het Vlaams Belang als DE SPEERPUNT die het tij keert.

Vlaams Belang mandatarissen zullen niet het instituut provincie verdedigen, maar wel rechtstreeks de belangen van de Vlaams-Brabanders.

Dit doen wij via interpellaties, mondelinge/schriftelijke vragen en moties waarbij de hogere politiek correcte bestuursorganen in de onderbuik voortdurend zo’n speerpunt krijgen te verwerken tot ze het juiste pad volgen.

Enkele voorbeelden:

-Onze eis tot een volwaardige eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde werd als motie goedgekeurd op 12december 2017.

-Steeds strengere veiligheidsmaatregelen in de provinciale domeinen en het daadwerkelijk beboeten en langdurig uitsluiten van de gekende herrieschoppers,  meestal afkomstig uit allochtoon Brussel, werden gaandeweg ingevoerd.

geen provinciale tax in Vlaams –Brabant. Vlaams-Brabant is de enige provincie die geen provinciale tax heft. Door toedoen van mijn doordachte kosten/baten-analyse  in de commissie  financiën van 1996 had ik daar de steun gekregen van het gezond verstand van de toenmalige provincieraadsvoorzitter Fred Vansina. Hij beaamde mijn visie en de tax werd definitief afgevoerd.

Voor de andere speerpunten dien ik u te verwijzen naar ons komend verkiezingsprogramma.

Belangrijk is te weten tegen wie het Vlaams-Belang het op 14 oktober dient op te nemen. Welke varkentjes hebben we te wassen ?

Eerst komen de traditioneel-correcten:

De CD&V van Wouter Beke, de onbetwiste kampioen spreidstand met nummers als “we zijn niet links en we zijn niet rechts” , “We zijn niet voor open grenzen en we zijn ook niet voor gesloten grenzen”,  “we zijn niet voor, maar ook niet tegen, wel integendeel”.

Daar de oude monument-burgemeesters haast nergens nog zullen opkomen, snapt de kiezer anno 2018 dit nu héél goed en zal dat allemaal vervangen door een eenvoudig  : “nu zijn we eindelijk niets meer”.

Open-VLD heeft in de figuur van Guy Verhofstad de anti-Christ van de Catalaanse democratie gevonden. “Een liberaal die de democratische wil van het volk verafschuwt”. Hij bestond nog niet, Open VlD heeft hem uitgevonden ! Nog gevaarlijker voor het verder voortbestaan van ons volk zijn liberalen die erin slagen de grootouders uit te schakelen in de opvang en opvoeding van de kleinkinderen door de baby-boomgeneratie te verplichten om tot  67 jaar te blijven werken ten voordele van het internationaal grootkapitaal.

SP.a die bij hoog en bij laag beweerde dat de migranten nodig waren om voor ons pensioen te zorgen, versmacht nu onder het puin van de eigen leugens.

Over en out !

Heel laag bij de grond wordt het nu wel met “Groen”.

Groen propageert een klimaatneutraal Vlaams-Brabant  en zelfs Vlaanderen; De CO2uitsttoot moet tegen 2020 met 20%  dalen en tegen 2040 zelfs met 80%.  Het moet allemaal duurzaam, transparant, ecologisch…enz. zijn.

Mooie holle slogans, maar wat is de realiteit ?

Uit VITO-cijfers blijkt dat ondertussen de CO2 uitstoot met amper 1% is gedaald.  Rekening houdend met de meetfouten, pronkt Groen dus met uw belastingsgeld,  met een onbeduidend cijfertje na de komma.

Maar in werkelijkheid staan zij voor:

-de sluiting van de kerncentrales; deze als basiscentrales vervangen door gascentrales zou de CO2 uitstoot met minstens 50% doen toenemen en uw elektriciteitsprijs doen verdubbelen.

-Ook hun “graag traag verkeer” i.p.v. “vlot verkeer” doet de CO2 in de lucht stijgen.

-Het wegbelasten van Diesels en deze vervangen door benzine auto’s doet de CO2 uitstoot stijgen;

-Bossen kappen en vervangen door moerasgebieden “zoals het vroeger was” produceert methaangassen die 23X schadelijker zijn dan CO2

-Tenslotte zijn zij de grote voorstanders van ongebreidelde immigratie. Doen zij de CO2 uitstoot ook niet stijgen zoals iedereen ?

Maar Groen gaat voor de 25 miljard euro die op de Vlaams-Brabantse spaarboekjes zouden staan. Dat geld moet eraf en worden geïnvesteerd in hun energieprojecten.

Mensen hou uw zakken dicht voor deze gevaarlijke “naïevelingen”.

En tenslotte komen we bij de grote goeroe, de NVA met Theo Francken .

Iedereen moet hém steunen !

Op 7 januari kreeg ik per mail het verzoek toegestuurd om hem te steunen in zijn reusachtige Soedankrisis.

IK CITEER :

“Wij steunen Theo Francken .

Aantal teruggestuurde Soedanezen in 2016 : VK 90/FR66/D60/Ned50/IT 40 enz.

België 5.

Waarom hier een probleem en in die landen niet ?” sic

 En toch heb ik die man niet gesteund, waarom niet ?

 Omdat de feitelijke vraag in dit verhaal had moeten zijn :

Waarom werden er door België zo weinig teruggestuurd ?

 Op 124.000 nieuwkomers die zich in België  hebben aangediend in 2016 werden er dus 5 Soedanezen teruggestuurd. Dit betekent dat, wanneer je alles in duizendtallen uitdrukt, hier wordt gepronkt met het derde cijfer na de komma.

 Dames en heren, Theo Francken is met zijn onophoudelijk getwitter niets meer dan een groteske komma neuker.

Zelfs Patrick Dewael zegt in het parlement dat in werkelijkheid het aantal regularisaties en erkenningen nog nooit zo hoog is geweest als onder Francken. Zijn beleid krijgt zelfs de felicitaties van Louis Tobback.

Als je de immigratievloedgolf met de bestaande wetten niet aankan, is het toch de plicht van een regeringspoliticus deze wetten aan te passen om de problemen daadwerkelijk het hoofd te kunnen bieden.

 “Klagen en twitteren “komt evenwel in de plaats, om op die manier de rechtse kiezers van het Vlaams Belang te verleiden.

 Dames, maar ook de heren, laat u en uw dierbaren niet verleiden door deze doortrapte komma-neuker. Schreeuw  het van de daken wat er echt gebeurt in dit land en wie daar echt paal en perk wil aan stellen en dat is :

het Vlaams Belang,

Eigen Volk eerst ! Altijd en overal !”