Vraag van Willy Smout

De Persdienst van de provincie maakte op 19 april jl. bekend dat de provincie Vlaams-Brabant 20.000 euro aan Oxfam-Solidariteit geeft voor noodhulp aan de slachtoffers van de strijd in Syrië. Daar het hier om elementaire steun gaat aan echte vluchtelingen, slachtoffers dus van deze onzinnige machtsstrijd die hun toevlucht zoeken in de buurlanden, kunnen we dit alleen maar toejuichen. Opdat deze steun efficiënt zou zijn, moet deze echter wel onder de juiste vorm en op het juiste moment worden geleverd.

In een toelichting in diezelfde persmededeling voegt de gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking daar het volgende aan toe : “Met onze steun gaan ze in Libanon dekens,hygiënekits, kacheltjes, kookgerief, matrassen en warme winterkleding uitdelen aan de vluchtelingen…”. Het gaat hier eind april plots over “winterhulp”. In de tweede helft van april bedroegen de dagtemperaturen in Syrië en Libanon tussen 24 °C en 33°C.

Vandaar volgende vragen:

1.Wanneer zal deze hulp ter plaatse zijn ?
2.Waarom de keuze voor Oxfam om de hulp ter plaatse te krijgen ?
3.Op de webstek van Oxfam-Solidariteit versie 5 april 2013 is er geen sprake van winterkleding. Zelfs in de bergachtige streken van Libanon is de winter al lang voorbij. Waarom stuurt de deputatie juist nu, net voor de zomer winterkleding naar de vluchtelingen?
4.Waarom is er in het lijstje geen medische steun, medicatie, desinfectiemiddelen voor de watervoorraden ed. voorzien ? Zou dit de komende snikhete zomermaanden niet veel efficiënter zijn dan winterkleding ?
5.Werd er niet overwogen om de hulp te organiseren via het Rode Kruis – die mogen wel in Syrië zelf hulp bieden ?

De heer Robijns, gedeputeerde, antwoordt dat Oxfam werkt met “funding grids”, een extern gecontroleerd financieel systeem om noodzakelijke fondsen te identificeren en succesvolle bijdragen over de wereld te compileren. Dit laat hen toe om zodra de fondsen bevestigd zijn, ze meteen te gebruiken. In de week tot 3 mei werden al 21.656 mensen geholpen met alle hulp samen. De keuze viel op Oxfam omdat zij als enige een aanvraag indiende voor noodhulp aan Syrië. Spreker betreurt dat de informatie over winterkleding in de persmededeling verkeerdelijk werd overgenomen van de website van Oxfam-Solidariteit. Dit was een actie van begin 2013. Momenteel concentreert Oxfam zich op de WASH-activiteiten (water, sanitair en hygiëne) in vluchtelingenkampen. Momenteel werkt men in Jordanië rond water en sanitair. In Libanon helpen ze Palestijnse vluchtelingen uit Syrië. De huidige activiteiten daar concentreren zich vooral op de distributie van “vouchers” die omgeruild kunnen worden voor voedsel en hygiënische artikelen. Voor medische steun werkt Oxfam samen met gespecialiseerde organisaties. Waarom niet de hulp van het Rode Kruis? Oxfam diende als enige een subsidieaanvraag voor noodhulp in.

De heer Smout merkt op dat het niet de eerste keer is dat de persdienst een fout maakt. Hij vraagt wat men hier aan gaat doen.

De heer Robijns, gedeputeerde, stond bij het lezen van het bericht zelf niet stil dat de winterkleding als foute berichtgeving aanzien werd.