Het is vakantieperiode en dus komkommertijd voor de pers. Vooral de lokale pers is op zoek naar nieuws om de lokale pagina’s te kunnen vullen. Dat die zoektocht soms uit de hand loopt bleek gisteren op de website van Het Nieuwsblad waar aangekondigd werd: “Priester weigert begrafenis meisje (2,5 jaar) in zijn kerk”… Vandaag verschijnt het artikel in de krant met een iets afgezwakte titel: “Begrafenis van peuter mag niet doorgaan in St-Servaaskerk te Wemmel omdat ouders Frans spreken”… De formulering van de aankondiging van het voorval houdt reeds het standpunt van de journaliste (Laurence Torch) in. Er wordt op de emotie van de lezer gespeeld: de dood van een 2,5 jarig kind is dramatisch en laat niemand onberoerd. En wat voor een slecht mens moet die priester wel zijn… Het artikel is geschreven volgens de geldende journalistieke normen: de journaliste streeft er niet naar de feiten objectief weer te geven; ze wil “duiden”, de lezer moet haar visie kennen en overnemen.

In dit geval liggen de feiten heel anders dan wat Het Nieuwsblad ons voorhoudt. De zaak werd gelanceerd door monsieur Olivier Vandenhoute van Dignity Funeral Services te Wemmel. De maatschappelijke zetel van de firma is klaarblijkelijk in Sint-Lambrechts-Woluwe, Maingainville, gevestigd. De firma voert haar publiciteit voor ¾ in het Frans; Vandenhoute lijkt uitgesproken francophone sympathieën te hebben. Er wordt ons bevestigd dat het helemaal niet gaat om een botte weigering, om het gevoelloos weigeren van de kerk of een dienst aan de getroffen familie. Dat is sfeerschepping met een politieke bedoeling, namelijk er een communautaire zaak van te maken en de Nederlandstaligen te Wemmel in diskrediet te brengen. Geslaagd wat Jeremie Vaneeckhout, de nieuwe “Groen” voorzitter betreft. Hij orakelde volledig naast de kwestie op twitter: “Dit is immoreel. Ten opzichte van het begraven van een kind moet taalwetgeving een fait divers zijn. En al zeker voor een kerkgemeenschap…”. De familie had de dienst weliswaar liefst in St-Servaas laten doorgaan, maar er is hen op een beleefde, menselijke wijze door de pastoor op gewezen dat te Wemmel de regeling bestaat dat de Franse diensten in St-Engelberthus plaatsvinden. Dat is een regeling die al 60 jaar bestaat en nooit tot wrijvingen of incidenten heeft geleid. Stemmingmakerij dus. De bedoeling blijkt ook nog eens door de uitspraak van Vandenhoute die stelt “dat het een familie betreft die naar hier geëmigreerd is en zich helemaal geïntegreerd heeft”. Dat zal wel, behalve dan aanleren van de taal van het Gewest waar ze verblijven en respect opbrengen voor die taal van de meerderheid. Ook voor burgemeester Walter Vansteenkiste is het een opgeklopt probleem en is hier geen sprake van “discriminatie”, slechte wil of wat dan ook. De huidige regeling tussen de 2 kerken dient behouden te blijven. Ook de kerkelijke overheid ziet het probleem niet en wil de huidige regeling behouden.

Een storm in een glas water dus, uitgelokt door een francofiele scherpslijper. En spijtig genoeg opgevangen door een “journaliste” die bereid is aan nestbevuiling te doen om de pagina van de krant vol te krijgen….

LM