Geachte heer Taes,

Zou u volgende vraag willen doorspelen aan de gouverneur?

Vandaag vond ik op de webstek van het Nieuwsblad volgende cijfers ivm criminaliteit in onze provincie:

woninginbraken vlb

Is het mogelijk om de meer gedetailleerde cijfers hiervan toegestuurd te krijgen, zeker ook wat de jaarlijkse toestand betreft?

Welke verklaringen worden voor deze toename gegeven en wat zijn de remedies die worden voorgesteld?
In de vorige legislatuur kwam dat geregeld in een raadscommissie aan bod, maar dat lijkt me al een hele poos geleden.

Kan dat niet opnieuw geagendeerd worden?

Hoogachtend,
Jan Laeremans
Fractievoorzitter

Antwoord:

antwoord sv