Het overhevelen van de woonbonus naar de deelstaten geeft Vlaanderen niet helemaal de kans om een eigen beleid inzake woonverwerving te voeren. Het federale niveau hevelt immers niet voldoende middelen over naar de gewesten, zodat het bestaande systeem op termijn onbetaalbaar dreigt te worden. Kopers die niet meer kunnen genieten van een federale fiscale aftrek, zien ook bijkomende fiscale voordelen aan hun neus voorbijgaan, aangezien de belastbare basis een federale bevoegdheid blijft. Vlaanderen zal dus meer moeten ophoesten om de bestaande fiscale voordelen te compenseren. Het valt dan ook te betreuren dat Vlaanderen inderdaad niet over alle fiscale hefbomen beschikt om ter zake een volwaardig beleid te voeren.

Het Vlaams Belang pleit wel voor het behoud van het principe van de woonbonus. Het verwerven van een woning is essentieel voor de financiële stabiliteit van onze gezinnen. Het predicaat “vierde pensioenpijler” is hier meer dan op zijn plaats. Het kan echter niet dat enkel een forfaitaire vermindering wordt toegekend, zoals de SP.a voorstelt. Een hervorming van het stelsel mag niet gebeuren enkel en alleen en opnieuw op de kap van de werkenden.

Het Vlaams Belang wil dat bij een hervorming van de woonbonus in de toekomst vooral wordt ingezet om het wonen in de stad te stimuleren. Het aanmoedigen om in de stad te gaan wonen zal in de eerste plaats de dynamiek van de steden doen toenemen. Maar vooral zullen de steden, door het aantrekken van tweeverdieners, de fiscale en financiële draagkracht van de steden vergroten. Dat is precies waar de steden vandaag nood aan hebben.

Tot slot vindt het Vlaams Belang het absurd dat de federale overheid bevoegd blijft voor de fiscale aftrek van een tweede en derde woning, waardoor een coherent beleid inzake woonverwerving onmogelijk wordt.

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Jan Penris
Vlaams parlementslid