Vraag van Jan Laeremans

In de week van 7 juli streek een groep woonwagenbewoners neer in de gemeente Zemst, waar zij geen toelating hadden om te verblijven. Na enkele dagen werden ze gedwongen om te vertrekken. Blijkbaar is het een groep die geregeld terugkeert.

Graag wou ik vernemen:

1) of er in die periode (tussen 6 en 10 juli) plaatsen vrij waren op het doortrekkersterrein in Huizingen
2) Of die bewuste groep gevraagd heeft om in Huizingen te mogen kamperen
3) Of die bewuste groep ooit al op het doortrekkersterrein gestaan heeft
4) Ingeval er plaats was en deze groep daar geen gebruik van wenste te maken, wat is daar dan de reden voor?

In antwoord op uw vragen kunnen wij u het volgende meedelen:

1) Er waren geen plaatsen vrij op deze data op het doortrekkersterrein van Huizingen.
2) De groep heeft niet gevraagd om in Huizingen te mogen kamperen.
3) Enkele mensen van de groep die in Zemst stond, hebben vroeger op het doortrekkersterrein van Huizingen gestaan.
4) Dit is niet van toepassing.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Betty Hoornaert
wd. provinciegriffier