De bezetting van het leegstaand PWC gebouw, op het Woluwedal 18, Sint-Stevens-Woluwe, neemt ongeziene vormen aan. Vannacht en vanmorgen zijn nog tientallen personen toegekomen en hebben zich in het gebouw gevestigd. Het aantal van 400 bezetters moet ruim overschreden zijn. De ganse nacht was het gebouw verlicht wat er op wijst dat de bezetters dus over elektriciteit beschikken. Het gebouw kan makkelijk 1 000 en meer personen herbergen. Er worden voedingsmiddelen en objecten als slaapzakken, stoelen, vuurtjes e.a. aangevoerd wat de intentie op een langer verblijf bevestigt.

Het Vlaams Belang klaagt het gebrek aan eerlijkheid en transparantie van het gemeentebestuur en de dienst “Integrale Veiligheid” aan wat communicatie over de samenstelling en intenties van de bezetters betreft. Het zou gaan over Moldavische en Oekraïense  “vluchtelingen”. Die uitleg werd ook al verschaft bij de bezetting van de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe, een paar weken geleden. Met het bewust gebruik van de term “vluchtelingen” tracht men begrip en medeleven op te wekken en de burger een rad voor de ogen te draaien. Maar men moet ziende blind zijn om de tientallen wagens -meestal van recent bouwjaar- die zich op de parking van het gebouw bevinden, niet op te merken. En te negeren dat veel van die wagens een buitenlandse nummerplaat hebben: Franse, Britse, Nederlandse, Poolse e.a. Vermelde diensten zijn wellicht bevreesd om zich ter plaatse te begeven.

De ongerustheid bij de bevolking neemt toe. Ze wil zekerheid. De bezetters komen in de belendende appartementsgebouwen vragen of ze de wasinstallatie mogen gebruiken e.d. Het Vlaams Belang heeft er reeds voor gewaarschuwd dat de gemeenten Zaventem en Machelen-Diegem attractiepolen voor thuislozen en gelukszoekers dreigen te worden. Dit door de grote leegstand van woningen en bedrijfsgebouwen. De feiten bewijzen ons gelijk. Een efficiënte inventarisering van de leegstand met daaraan gekoppeld geregelde politiecontroles zou al een stap in de goede richting zijn. Van de eigenaars van leegstaande panden mag gevraagd worden dat zij voor degelijke afsluiting zorgen en zelf ook geregeld controles uitvoeren. Onze brandweer kan advies ter zake verlenen. Bij vertrek moet de verplaatsing van de groep politioneel opgevolgd worden, zodat ze zich geen nieuwe verblijfplaats “toe eigenen”.

L. Monballiu,                                                                                               Stef Sergeys,

ereprovincieraadslid                                                                         afdelingsvoorzitter.

02/721.22.54