Vlaams Belang roept minister Weyts tot de orde.

In een pamflet dat in Zaventem werd verspreid, geeft de Franstalige vzw ‘Citoyens de Zaventem’ tips om het Frans in de gemeente te promoten. Het Vlaams Belang eist dat het Vlaams karakter wordt geëerbiedigd en roept minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, op ommaatregelen te treffen.

Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de vzw Franstaligen oproept om zich niet aan te passen aan het Vlaams karakter van de gemeente. Om het Nederlands toch maar niet te moeten hanteren roept ze de Franstaligen op om met intercommunales het Frans hanteren en adviseert ze hen om bij contacten met de VDAB enkel – in eigen taal – per mail te converseren.

De organisatie is feitelijk een nevenorganisatie van het FDF. Zo is de afzender een voormalig UF-gemeenteraadslid van Zaventem en is het afzendadres de sociale dienst van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Toevallig ook de gemeente waar FDF-voorzitter Olivier Maingan de burgemeesterssjerp draagt.

Naast de oproep om het Frans als voertaal te hanteren, verheugt de Franstalige vzw zich op het Fransvriendelijk beleid van de nieuwbakken burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) die afgelopen zomer de sjerp overnam van Francis Vermeiren. “Haar profiel is zeer internationaal. Beloftevol.” klinkt het.

Verder is het pamflet een ellenlange tirade tegenover al wat Vlaams of Nederlandstalig is. Zo wordt opnieuw de niet-ratificatie van het Minderverdrag over de hekel gehaald; een wereldvreemd verdrag dat feitelijk neerkomt op de uitbreiding van de faciliteiten over heel Vlaanderen.

Volgens lokaal Vlaams Belang-voorzitter Ludo Monballiu is het opzet duidelijk: “Zij willen het Nederlandstalige karakter van Zaventem – en bij uitbreiding van de hele Vlaamse rand – ondergraven. Maingain is niet aan zijn proefstuk toe. Sint-Lambrechts-Woluwe financiert al enkele jaren Franstalige initiatieven in de Vlaamse Rand. Meer nog, Maingain schreeuwt van de daken dat het geld dat hij besteedt aan dergelijke provocaties in de Vlaamse rand afkomstig is van het budget dat zijn gemeente van de federale overheid ontvangt in ruil voor de installatie van een Vlaamse schepen.

Opmerkelijk: bij de verdeling van gelijkaardige pamfletten van de vzw kondigde N-VA-minister Weyts – bevoegd voor de Vlaamse Rand – aan maatregelen te treffen. “Meer dan een jaar na zijn aankondiging is het resultaat nul”, aldus nog Monballiu. De Vlaams-nationale partij kondigt aan de minister hierover eerstdaags in het parlement aan de tand te zullen voelen.

Bijlage: folder van de vzw Citoyens de Zaventem

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang