Onze Zaventemse afdeling protesteerde tegen een eentalig Franse folder die te Sint-Stevens-Woluwe door diepvriesproducten firma PICARD werd verspreid en het feit dat vermelde firma haar vestiging in het Vlaams-Brabantse St-Stevens-Woluwe onder de “Brusselse” vestigingen rangschikt. We vroegen Hamid Akaychouh, de Zaventemse schepen voor het “Vlaams karakter”, eveneens te protesteren. Die deed dat dezelfde dag nog.

Persmededeling voor onmiddellijke publicatie

Sint-Stevens-Woluwe: Vlaamse (deel)gemeente

De inwoners van Sint-Stevens-Woluwe ontvingen een reclamepakket met daarin nogmaals een eentalig Franse folder van de diepvriesfima Picard, gevestigd op de Leuvensesteenweg 7, te 1932 St-Stevens-Woluwe. Op de achterpagina van de folder worden de vestigingen van Picard in België vermeld. De vestiging te SSW wordt daarop gecatalogiseerd bij “Bruxelles” terwijl Sint-Stevens-Woluwe uiteraard in het Vlaams Gewest, in Vlaams-Brabant gesitueerd is. Dit is de zoveelste provocatie; de directie houdt haar wensen klaarblijkelijk voor werkelijkheid. In de winkel worden de klanten in het Frans aangesproken; de kennis van het Nederlands van het personeelslid is armtierig.

We hebben ons ongenoegen aan de firma overgemaakt. Wij hebben ook de schepen voor het Vlaams karakter van de gemeente gevraagd op te treden. Wanneer een terechtwijzing van een gezagsorgaan -in dit geval het gemeentebestuur- komt, is ze efficiënter.

De verfransingsgraad van SSW neemt dramatische vormen aan. Het uitdeinende Brussel drukt meer en meer een stempel op het dagelijkse leven. Deze zoveelste provocatie moet een keerpunt,een riposte inluiden. Wij vragen daarom  actiever optreden van dit gemeentebestuur. Nieuwkomers moeten beter geïnformeerd worden en de dienst bevolking moet nog meer laten blijken dat het Nederlands de enige officiële taal van de gemeente is. Dit geldt zeker voor firma’s/handelaars die zich in de gemeente willen vestigen. Tegen de verfransing van het straatbeeld moet actief worden opgetreden.

Ludo Monballiu, ere-provincieraadslid

Mijnheer de schepen,

Eind vorige week ontvingen wij te St-Stevens-Woluwe een reclamepakket met daarin nogmaals een eentalig Franse folder van de diepvriesfirma Picard, Leuvensesteenweg 7, 1932 SSW. Vermelde firma heeft reeds meermaals eentalige folders laten bedelen. Op de achterzijde van de folder worden alle vestigingen in België vermeld. De vestiging te SSW staat daar gewoon onder de “Brusselse” vestigingen gerangschikt. Wij worden dus als een “Brusselse” gemeente beschouwd. Dit terwijl de winkel te Waver bv. onder “Brabant Wallon” staat. “Vlaams-Brabant” kennen ze dus klaarblijkelijk (bewust?) niet bij Picard. De klanten worden in de winkel in het Frans aangesproken; de kennis van het Nederlands van de winkelbediende is benedenmaats. Op het kasticket overheerst het Frans.

De politiek van Picard is op zijn minst “provocatief” ten opzichte van de Nederlandstaligen te noemen. Dit terwijl Sint-Stevens-Woluwe al kreunt onder de verfransing. Dit laatste mag echt niet onderschat worden. Het minste dat kan gebeuren is zo ’n firma terechtwijzen. Ik heb mijn opmerkingen reeds overgemaakt; anderen zullen dat wellicht ook gedaan hebben. Wanneer een terechtwijzing van een gezagsorgaan, in casu het gemeentebestuur, komt, heeft ze meer draagkracht en is ze efficiënter. In die optiek ben ik zo vrij u, als schepen voor het Vlaams karakter van de gemeente, te verzoeken vermelde firma te contacteren. Gegevens: Picard, Chaussée de Bruxelles 12, 1410 Waterloo,, info@picard.be, tel. 02/353.08.50.

Picard is één geval. Er zijn nog veel handelszaken die het niet nauw nemen met de taal van de bevolking en het taalstatuut van de gemeente. Het lijkt me wenselijk dat het gemeentebestuur ter zake in de mate van het mogelijke informeert en initiatieven neemt. Dank bij voorbaat.

Mvg,

L. Monballiu