Sinds jaren vormt het gedrag van een deel van de ZAVO scholieren een kanker in de Zaventemse samenleving. Hoogtepunt was dit jaar de “samoerai affaire” waarbij Maghrebijnse bendes elkaar achtervolgden en het in het station tot een dramatische aanrijding kwam waarbij de Brusselse “samoerai man” het leven liet en een andere zwaar werd gewond. Ongehoord geweld, agressiviteit, exaltatie, machogedrag, weigering of onmacht om tot dialoog te komen: gedrag dat spijtig genoeg eigen is aan een groot deel van de allochtone jongeren. De hele affaire werd getelecommandeerd door leerlingen-bendeleden die vanuit het ZAVO Brusselse kompanen opriepen om tot geciteerd geweld over te gaan.

Bij het einde van de lessen in het ZAVO mijden de Zaventemnaren het Kerkplein en omliggende straten. Het Vlaams karakter verdwijnt dan, het wordt “little Arabia”. Voorbijgangers worden beledigd, de jongeren “hangen rond” en zetten zich op de dorpels van de woningen waarbij ze blikjes, papier en “vetvlekken” achterlaten, andere jongeren worden gemolesteerd en moeten soms geld en/of hun gsm afstaan, er worden drugs verhandeld, er is vandalisme, op de bus wordt gescholden, geduwd, geïntimideerd… Een artikel in HLN van gisteren is relevant voor de toestand en bevestigt onze vaststellingen en visie. Als de pers van het “regime” het al zegt…

Vorige week waren leerlingen van het ZAVO in groep aanwezig op de theatervoorstelling Boef! in De Factorij. Dat is eerder experimenteel toneel; de toeschouwers zitten in een kring rond de acteurs en er wordt van hen enige participatie verwacht. De leerlingen lieten blijken dat ze het maar niets vonden, flauw, kinderachtig en opdringerig. Tot zover geen probleem, ieder heeft zijn mening. Maar toen in het kader van de voorstelling het licht even werd gedoofd, werden de acteurs bespuwd en verbaal beledigd. De voorstelling werd stilgelegd en er volgde een dovemansgesprek met het ZAVO gespuis.

De voorstelling werd hervat maar de feiten en houding van de ZAVO’ers waren te gortig, te respectloos geweest om “zomaar” te laten voorbijgaan. Enkele moedige leerkrachten eisten een gesprek met de ZAVO directie. Ze wilden zo niet meer verder, temeer omdat er de voorbije weken ook al incidenten in de klassen waren geweest: conflicten tussen leerlingen onderling maar ook agressie t.o.v. leerkrachten. Dat gesprek had op 10.11.23 plaats en verliep naar we vernamen zeer geanimeerd. Kurt Gommers, de algemeen directeur van het ZAVO, bevestigde nadien aan de pers dat een gesprek had plaats gehad maar minimaliseerde onmiddellijk de feiten en het aantal protesterende leerkrachten. Het zou om zo ‘n 20 leerkrachten gaan terwijl er zeker 40 bij betrokken waren. Verder verklaarde onze Kurt “Zo ’n zaken gebeuren nu eenmaal op een school en die proberen we gepast aan te pakken. Voor de rest wil ik hier niets meer over kwijt”. Gemakkelijke, nietszeggende uitleg met de bedoeling de zaak te omfloersen en de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Escapisme, angst, lafheid…  Hetzelfde was gebeurd met de “samoeraizaak”. Die werd intussen door de rechterlijke macht  gecatalogiseerd  als  een “vergissing” en een “misverstand” waardoor allochtone daders, gemeentebestuur en ZAVO directie uit de wind werden gezet.

Wij hopen dat het incident in De Factorij dat in Zaventem algemeen wordt afgekeurd , een keerpunt zal betekenen in de houding van bevolking en autoriteiten t.o.v. de jarenlange ZAVO pesterijen. Dat men de rug zal rechten en zonder angst voor represailles en zonder  defaitisme omdat de klachten toch worden geseponeerd, het probleem met open vizier zal  tegemoet treden en aanpakken. Onze steun heeft men alvast.

LM