“Zonder structurele maatregelen zullen autochtone Vlamingen een minderheid zijn in de Vlaamse rand in 2028.” Met die verontrustende boodschap trok Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) woensdagochtend van leer tegen Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) bij de bespreking van de beleidsbrief Vlaamse Rand in het Vlaams parlement. “Er is nood aan een masterplan, voor het te laat is”, klonk het.Het aantal inwoners in de Vlaamse Rand barst uit zijn voegen. Op 2 jaar tijd zijn er opnieuw een kleine 9.000 inwoners bijgekomen waardoor de teller begin dit jaar op 440.556 kwam te staan. Die aangroei is vooral een gevolg van migratiebewegingen uit Brussel. Uit cijfers van Binnenlandse zaken blijkt dat 52 procent van de Brusselaars die verhuizen dat doet naar de Vlaamse Rand. Statistiek Vlaanderen schat bovendien dat er tegen 2034 jaarlijks nog 10 procent meer Brusselaars richting het Vlaams Gewest zullen trekken dan vandaag al het geval is. Verontrustende cijfers, vindt Slootmans.

“Na 11 jaar N-VA op de ministerpost Vlaamse Rand is de situatie er schrikbarend op achteruitgegaan. 2 op 3 baby’s groeien op in een anderstalig gezin, de helft van de leerlingen spreekt thuis geen Nederlands, het aantal mensen met een migratieachtergrond bereikt recordhoogtes en de bevolkingsdichtheid neemt grootstedelijke proporties aan”, aldus Slootmans. “We worden hoe langer hoe meer een verlengstuk van Brussel.”

41 procent van vreemde herkomst

Officiële cijfers bevestigen het betoog van de Vlaams Belanger. Volgens het federaal statistiekbureau Statbel zijn 41 procent van de inwoners in de Rand van niet-Belgische origine, waarvan meer dan de helft wortels heeft buiten de Europese Unie. Dat is een stijging van meer dan 6 procent op amper vijf jaar tijd. “Indien deze statistische trend zich doorzet, zijn de inwoners van niet-Belgische herkomst in 2028 in de meerderheid”, reageert Slootmans.

Wat minister Weyts daartegenover plaatst, is volgens het Vlaams Belang niet meer dan het plukken van wat laaghangend, maar klein, fruit. “Hier en daar een boom planten, wat cultuurcheques uitdelen aan anderstaligen en wat naschoolse taalactiviteiten subsidiëren. Dat zijn allemaal nobele initiatieven, maar structureel verandert dat niets aan de situatie. We worden overspoeld door een tsunami en de minister staat klaar met een paar emmertjes om ons uit de nood te helpen”, aldus Slootmans. “Er is dringend nood aan een masterplan”, klinkt het.

Pakket aan maatregelen

Naast een veel strenger grenzenbeleid kan dat volgens het Vlaams Belang-parlementslid bestaan uit een pakket aan Vlaamse en federale maatregelen. Slootmans pleit daarbij voor een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs, een eigen-volk-eerst-beleid bij de toewijzing van sociale woningen, een voorrangsregeling bij de toewijzing van kavels in grote woonontwikkelingen, het optrekken van de middelen voor Vlabinvest en een tijdelijke vestigingsstop voor niet-Europese nieuwkomers.