Vrijdag 04 September heeft de lokale afdeling van het Vlaams Belang een zwerfvuilactie uitgevoerd in heel Roosdaal. De omwoners waren positief, daar dit op hun aandringen gebeurde. Normaal wordt deze actie jaarlijks uitgevoerd door verschillende organisaties van onze gemeente bij initiatief van de plaatselijke WBE, maar gelet op de coronamaatregelen was dit tot dusver niet mogelijk.


Wij danken hierbij de technische dienst van de gemeente Roosdaal die in opdracht van de schepen van milieu, ons de nodige logistieke steun verschaft heeft.


Er werd toch heel wat vuil opgehaald door een ploeg van zeven mensen die er hun vrijdagnamiddag en avond voor over hadden.
Wij doen dan ook een oproep aan alle inwoners om nauwlettend te vermijden dat er nog zwerfvuil in onze mooie natuur terecht komt. Onze prachtige gemeente verdient wel beter. Het is absoluut noodzakelijk om regelmatig de nodige stappen te nemen om verdere verspreiding van de vervuiling tegen te gaan.


Met dank aan de vrijwilligers die zich ten volle hebben ingezet om deze actie mogelijk te maken.