Het Vlaams Belang verspreidde gisteren in de gemeente Machelen bij wijze van aprilgrap een nep-brief van Vlaams minister voor Inburgering en de Vlaamse Rand Geert Bourgeois (zie bijlage). In dat schrijven kondigt de minister aan dat het project voor het mega-shoppingcenter Uplace wordt afgevoerd, en vervangen wordt door de bouw van de grootste moskee in West-Europa.

Met deze actie wil het Vlaams Belang aanklagen dat N-VA-minister Bourgeois zich de voorbije vijf jaar wel heeft beziggehouden met o.m. de erkenning en subsidiƫring van moskeeƫn, maar niets heeft verwezenlijkt voor de Vlaamse Rand. Bourgeois heeft geen enkele voeling met de Rand, laat staan dat hij een visie zou hebben.

De ontnederlandsing van de Vlaamse Rand neemt nochtans met rasse schreden toe. In Halle-Vilvoorde groeit volgens Kind & Gezin nog maar 51,5% van de pas geboren kinderen op in een Nederlandstalig gezin. In 27,9% wordt Frans gesproken, in 20,6% een andere taal. Het enige mogelijke antwoord op deze evolutie is een grootschalig woonbeleid dat Vlaamse gezinnen de mogelijkheid geeft in eigen streek te blijven wonen. Net op dat vlak bleef de Vlaamse regering in gebreke.

Het Vlaams Belang stelt ook de steun van N-VA-minister Philippe Muyters voor Uplace aan de kaak. De komst van een dergelijk mega-shoppingcenter zal het fileprobleem op de Ring nog groter maken, zal zorgen voor nog meer verstedelijking en verfransing, en zal de winkelstraten in de dorpscentra verder onder druk zetten.

Hoewel geprobeerd werd het wollige, politiek correcte taalgebruik van minister Bourgeois zo goed mogelijk na te bootsen, zijn er voor de lezer meerdere aanwijzingen dat het om een grap gaat. Tweemaal wordt de datum 1 april aangehaald. Het briefhoofd ‘Vlaamse overheid’ bestaat niet, net als de handtekening van de minister die gewoon uit zijn initialen bestaat. Ook het gebruik van een partijlogo in een mededeling van de minister zou enige argwaan moeten wekken.

Philip Claeys
Europees parlementslid

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Bart Laeremans
Senator

Klik hier om de “1 april”-brief te lezen.