[PERSBERICHT – 24 januari 2019]

2 op 3 uitgeweken Brusselaars vestigen zich in Vlaamse Rand

Klaas Slootmans: “Indien we niet ingrijpen dreigen de Vlamingen een rariteit te worden in de Rand”

Van de bijna 70.000 Brusselaars die zich in de afgelopen drie jaar in Vlaanderen vestigden, deden er dat zowat 50.000 in Halle-Vilvoorde. Ook vanuit Wallonië blijft de instroom groot. 1 op 4 Walen die naar Vlaanderen verhuizen, strijken neer in de ruime Vlaamse Rand. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-provincieraadslid en lijsttrekker voor het Vlaams parlement, Klaas Slootmans naar buiten brengt na een parlementaire vraag van Barbara Pas aan minister De Crem.

Volgens het Vlaams Belang bewijzen de cijfers dat de brede Vlaamse Rand hoe langer hoe meer het slachtoffer wordt van het lakse immigratiebeleid. “Indien we niet opletten worden de randgemeenten feitelijk herleidt tot ‘Le Grand Bruxelles’, de natte droom van het FDF. Twee tendensen liggen hiervoor aan de basis. “Enerzijds is er de klassieke verhuisbeweging van de autochtone Franstalige middenklasse die vlucht voor het multiculturele drama dat zich in de hoofdstad voltrekt en anderzijds is er de interne migratie van allochtonen en niet-Belgen van Brussel richting Rand”, aldus Slootmans. Volgens de Vlaams Belang-mandataris illustreert ook de forse neergang van de MR in de hoofdstad de these van een massale uittocht van autochtone Franstaligen.

Het Vlaams Belang verwijst ook naar de recentste cijfers van het Federaal Planbureau, waarin wordt voorspeld dat de bevolkingstoename zich de komende decennia meer in Halle-Vilvoorde dan in Brussel zal voordoen. “Men berekende dat – indien het huidige opengrenzenbeleid blijft aanhouden – de bevolking van Halle-Vilvoorde tijdens de volgende jaren zal toenemen met maar liefst 270.000 mensen (van 627.000 naar 897.000). Dit zou neerkomen op een bevolkingstoename met maar liefst 43%! Voor een regio die nu al de – op een na – meest dichtbevolkte is van het land betekent dat een catastrofe. De gevolgen op het vlak van vastgoedprijzen, onderwijs, mobiliteit en het groene karakter zijn volgens de Vlaams-nationale partij niet te overzien. “De sociale verdringing, waarbij steeds meer jonge Vlaamse gezinnen wegtrekken richting betaalbaar woongebied zal zich hierdoor verder voltrekken. Indien we niet ingrijpen dreigen de Vlamingen een rariteit te worden in de Rand”, besluit Slootmans.

Hieronder: vraag Barbara Pas en antwoord minister De Crem.

SV 3618

vraag Barbara Pas 1988