Vraag van Jan Laeremans

In de pers lazen we rond 10 juli dat de provincie extra geld uittrekt voor fietssnelwegen. Eén ervan is de kanaalroute van Grimbergen via Vilvoorde over Brussel naar Halle.
Graag wou ik vernemen vanwaar de route in Grimbergen zou vertrekken, want momenteel kan men enkel veilig van Kapelle-Op-den-Bos via Humbeek tot aan de Verbrande Brug rijden. Daarna is er een levensgevaarlijk stuk tot aan de kanaalbrug in Vilvoorde. Is het de bedoeling dat die fietssnelweg het hele traject op Grimbergs grondgebied beslaat?

Of krijgt het stuk langs de Westvaartdijk en de Vaartdijk geen fietssnelweg en blijft het daar even gevaarlijk als nu? Zo ja, wat is daarvoor de verklaring?

Welke afspraken heeft het provinciebestuur daarover gemaakt met de gemeente Grimbergen en met NV Zeekanaal?
Wat zijn de criteria om te spreken van een fietssnelweg (i.t.t. een gewoon fietspad)?

Lees hier het antwoord – het delicate traject wordt niet gevolgd, wel een omleiding aan de andere kant van het kanaal