Op de gemeenteraad van oktober hield gemeenteraadslid Marleen Fannes een felle tussenkomst over de (mis)koop van het kasteel van Bellinghen. Jammer genoeg citeerde de lokale pers alleen de standpunten van N-VA en Groen. De rake weergave van de volledige interventie van het Vlaams Belang-gemeenteraadslid kan u in dit artikel terugvinden.

Ook op de gemeenteraad van deze maand liet Marleen Fannes van zich horen. Hieronder haar overige tussenkomsten over de aankoop van het kasteel.

De gemeenteberichten, met name uw voorwoord burgemeester, laten uitschijnen dat het Kasteel Van Bellinghen reeds werd aangekocht. Is dit zo? Te pas en te onpas lezen we ook dat ”de gemeenteraad dit goedkeurde”. Verbeter dit in “de meerderheidspartijen binnen de gemeenteraad”.
Voor u als bestuur met deze plannen verdergaat raden wij u toch aan om ook buiten uw comfortzone te treden en te spreken met specialisten die er een andere visie op na houden


In de gemeenteberichten maken jullie een optelsom van de huidige m² ‘s en vergelijken die met die van het kasteel… Waarom worden de huidige m² ‘s van de ocmw lokalen daar niet bijgeteld? Gaan die personeelsleden dan niet mee naar het kasteel? Wat staat er ook weeral in de omgevingsanalyse? Een nauwere samenwerking tussen gemeente en ocmw om tot één geheel te komen?


Bovendien, de gemeente kan haar huidig patrimonium al niet onderhouden, laat staan een oud kasteel met park. Een goede huisvader doet dit zijn gezin niet aan, zeker niet als uit de omgevingsanalyse blijkt dat de autofinancieringsmarge onheilspellend zakt.