Motie over vrije meningsuiting grotendeels overgenomen maar “politiek correct” aangepast

Op de provincieraad van deze namiddag werd onze motie ivm vrije meningsuiting door de meerderheid grotendeels overgenomen, maar met weglating van alles wat naar islam / moslims verwees en met een oproep om “polarisering” te verwerpen – met andere woorden we zijn wel bekommerd om de vrije meningsuiting, maar binnen de politiek correcte grenzen die wij trekken.

Zo komen we er natuurlijk nooit!
N-VA keurde zowel onze motie goed als de versie van de meerderheid. Tja…

Klik hier voor onze motie, de versie van de meerderheid (zoek de verschillen!) en mijn tussenkomst.