Vandaag werd in Leuven de nieuwe provincieraad geïnstalleerd.
Eén voor een legden de 72 raadsleden de eed af: “Ik zweer (zoeweer voor UF) de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”, waarna ook de nieuwe voorzitter (Ann Hermans, CD&V) werd aangesteld evenals de deputatie (een vierpartijencoalitie van de traditionele partijen met Groen erbij, want de anderen hadden net geen meerderheid meer).

Bij de volgende agendapunten lieten we meteen voelen dat we ons niet zullen laten doen.
Eerst was er de verkiezing van het bureau, dat 14 leden zal tellen waarvan amper drie voor de oppositie (21 %, terwijl de N-VA, VB en UF samen 29 raadsleden tellen, of 40 %).

Voor de aardigheid diende fractievoorzitter Jan Laeremans een amendement in, dat ertoe strekte om het bureau te beperken tot 10 personen; voorzitter, 2 ondervoorzitters en 7 fractievoorzitters. Dat was geheel toevallig het amendement dat Groen zes jaar geleden had ingediend, en we wilden wel eens weten of men daar nog steeds achter stond. Stilte bij de nieuwe fractievoorzitster Tie Roefs… Maar kijk, na enige aarzeling op hun gezichten stemden ze allemaal rood i.p.v. groen, wellicht het gevolg van het “voortschrijdend inzicht” als men tot een meerderheid gaat behoren.
N-Va protesteerde ook, maar kreeg meteen van Sp.a te horen dat men in de Antwerpse provincieraad – waar N-Va wel tot de meerderheid behoort – ook geen afslanking of evenredige vertegenwoordiging in het bureau had doorgevoerd.

Daarna kwam nog het “delegatiebesluit” aan bod, waarbij de provincieraad volmacht geeft aan de deputatie om beslissingen te nemen. Kort samengevat komt het hierop neer dat het provinciebestuur over alle overheidsopdrachten beneden de 67000 euro zelf mag beslissen (daar kunnen we nog inkomen), maar ook over alle kredieten beneden de 500 000 euro (excl btw) die nominatief in de begroting staan. Dat is voor ons een véél te hoog bedrag, zeker als je weet dat zo’n begroting vaak nattevingerwerk is en de oorspronkelijke bedragen vaak zwaar moeten worden gecorrigeerd nadien.
Bovendien moet met volgens ons eerst eens een zeer grondige evaluatie maken van die machtsoverdracht, want er is geen enkele provincieraad die zo weinig agendapunten voorgeschoteld krijgt als de onze. De voorbije legislatuur gemiddeld amper 10 agendapunten per zitting, terwijl men in Antwerpen het voorbije jaar alleen al ruim 500 punten afwerkte op 10 zittingen.
Voorzitster Hermans beloofde wel om zo’n evaluatie te maken in het bureau, maar eerst zien en daarna geloven!
Lees hier de volledige tussenkomst.