Het Vlaams Belang legt in de gemeenteraden van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw een motie ter stemming tegen de sluiting van het openluchtzwembad van het provinciaal domein van Huizingen. De partij agendeert de kwestie ook in het Vlaams Parlement. Beersels gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Klaas Slootmans: “Het openluchtzwembad van Huizingen was één van de weinige plekken in de ruime regio waar je nog aan een betaalbare prijs in openlucht kon zwemmen. Ontneem de mensen dat toch niet”.

De plannen van het provinciebestuur (N-VA, CD&V, Open VLD) om het openluchtzwembad van Huizingen met onmiddellijke ingang te sluiten, zorgde de voorbije dagen voor heel wat commotie in de Zennevallei. Ook het Vlaams Belang roert zich in het debat. “Op een moment dat de behoefte aan afkoeling en gezonde buitenactiviteiten groter is dan ooit, is het onbegrijpelijk dat men een beslissing neemt die daar diametraal tegen ingaat”, argumenteert Slootmans. “Het openluchtzwembad van Huizingen was één van de weinige plekken in de ruime regio waar je nog in openlucht mocht zwemmen. Ontneem de mensen dat toch niet”.

“Asociale beleidskeuze”

De sociale functie van het openluchtzwembad kan dan ook nauwelijks worden overschat, vindt de partij. “Wie zich geen dure zwemvakantie kon veroorloven, kon in Huizingen terecht voor een uitstap aan het water. Wetende dat steeds meer gezinnen in vakantie-armoede terechtkomen, is de sluiting dan ook een ondoordachte en bovendien erg asociale beleidskeuze.”

Met het verdwijnen ervan verliest de streek ook een stuk erfgoed, vindt Slootmans. “Menig regiogenoot bracht zijn jeugd door aan het zwembad. Een goot deel van het DNA van het domein én van de Zennevallei gaat hiermee verloren. Ik begrijp dan ook niet waarom ons gemeentebestuur dit lijdzaam ondergaat. In Leuven waar een gelijkaardige sluiting op het getouw staat, wordt er formeel bezwaar aangetekend door het stadsbestuur, in Diest organiseerde men een extra gemeenteraad en werd er quasi unaniem een motie gestemd tegen de sluiting, maar in de Zennevallei staat men erbij en kijkt men ernaar. Dat gebrek aan weerbaarheid is ergerlijk en speelt in het nadeel van onze inwoners.”

“We verliezen toeristische troefkaart”

Dat de provincie schermt met het argument dat openluchtzwembaden in tijden van waterschaarste ecologisch onverantwoord zijn, vindt het Vlaams Belang een bijzonder elitaire zienswijze. “Wil men dat openluchtzwemmen dan alleen nog een privilege wordt voor wie zich een privézwembad kan veroorloven. De leden van het provinciebestuur kunnen zich dat misschien permitteren, maar de modale Vlaming niet”, aldus Slootmans.

Het Beersels gemeenteraadslid benadrukt ook de grote toeristische en economische toegevoegde waarde van het zwembad voor de regio. “Jaarlijks zakten duizenden bezoekers na een bezoek aan het zwembad af naar onze lokale horecazaken om er te genieten van onze rijke streekgastronomie of voor een bezoek aan het Kasteel van Beersel.” Zo wees een interprovinciale studie over het imago van provinciedomeinen aan dat Vlaams- Brabanders, anders dan in andere provincies, zwemmen als voornaamste reden aanduiden om het provinciaal domein te bezoeken. “Het is dan ook zonneklaar dat onze regio met de sluiting van het zwembad zowel op economisch als toeristisch vlak een cruciale troef verliest.”

Het alternatief van de provincie om in de benedenzone van het domein natuurlijk speelwater te voorzien voor de allerkleinsten heeft volgens Slootmans geenszins dezelfde recreatiewaarde als een openluchtzwembad. “Kleine water- en ploeterspeelplekken kunnen een meerwaarde bieden, maar zijn geen volwaardig alternatief voor een openluchtzwembad met glijbanen waar kinderen nog eens los kunnen gaan, ver weg van hun gsm of tablet”.

Sluiting op agenda Vlaams Parlement

Tot slot wijst de partij op de hypocrisie van het provinciebestuur omtrent de hoge uitbatingskosten van het zwembad. “Indien men overgaat tot sluiting, dient de hele site te worden gesaneerd. De kosten daarvan worden voor het zwembad van Huizingen geschat op minstens 2 miljoen euro, terwijl de huidige netto-uitbatingskosten jaarlijks 292.000 euro bedragen, zonder daarbij rekening te houden met de economische meerwaarde voor de regio. Het is opmerkelijk dat het provinciebestuur dat aspect geruisloos onder de mat veegt. Het lijkt wel of er andere beweegredenen spelen.”

Deze en volgende week stemmen de gemeenteraden van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel over de motie van het Vlaams Belang. Woensdag staat de geplande sluiting ook geagendeerd in het Vlaams Parlement, waar Slootmans minister voor Vlaamse Rand Ben Weyts aan de tand voelt over de kwestie.