Uit de provincieraad Vlaams-Brabant: nieuw ‘Nationaal Park’

Uit de provincieraad Vlaams-Brabant: nieuw ‘Nationaal Park’

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde op 2 mei de samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een Nationaal Park Brabantse Wouden goed. Die goedkeuring is de belangrijkste formele stap die nodig is om een sterke kandidatuur in te dienen en mee te dingen naar...
Beeldverslag tussenkomst fractieleider Willy Smout in de provincieraad

In de provincieraad Vlaams-Brabant

Hierbij kan u de integrale tekst met woord en wederwoord terugvinden naar aanleiding van het indienen van een extra agendapunt aangaande het Huishoudelijk Reglement door fractieleider Willy Smout. Veel leesplezier! De heer Smout legt uit dat door collega Tobback werd...