Het Vlaams Belang Zaventem stelt vast dat er zich veiligheidsproblemen in de gemeente voordoen. Voorbeeld is het incident dat zich op 27.03.21 voordeed en waarbij men er niet in slaagde een groep van 150 personen die lak hadden aan de corona veiligheidsmaatregelen, tot de orde te roepen.

Ander voorbeeld is het zware vandalisme dat zich in het park Mariadal voordeed en waarbij de boordstenen van de kaaimuur rond de vijver over 20 m. losgewrikt en in de vijver gesmeten werden (zie foto’s en tekst hieronder). Maar vooral is er de vaststelling dat meer en meer gemeentenaren ons contacteren om hun beklag te maken en “kleine criminaliteit” te melden.

Het Vlaams Belang vraagt derhalve dat het thema “veiligheid” op de dagorde van de gemeenteraad van 26.04.21 zou worden geagendeerd. Wij vragen bovendien dat als vorm van directe democratie een hoorzitting  -uiteraard open voor alle burgers- over “veiligheid” zou worden georganiseerd.

NOG MAAR EENS VANDALISME

Vandalen hebben nog maar eens toegeslagen in de gemeente. Ditmaal weer in het park Mariadal. Over een lengte van liefst 20 m. werden de boordstenen van de kademuur losgewrikt en in de vijver gesmeten. Voorbijgangers zouden ook gezien hebben dat een zwanennest met stenen werd bekogeld. Vandalisme lijkt wel onuitroeibaar in onze gemeente. De omgeving van de Rustoordreef, de Acaciawijk, het Mariadal zijn geliefkoosde actieterreinen. Het is klaarblijkelijk een kliek lokale asocialen, aangevuld met Brussels uitschot, die voor de daden verantwoordelijk is. Denken we ook aan de slogan “Dood aan de blanken” die vorig jaar aan het gemeentehuis werd aangebracht. Er is niet alleen “materieel” vandalisme maar ook mentaal en fysiek vandalisme. Personen worden uitgescholden; jongeren uit de gemeente worden bedreigd en bestolen.

Het is ongelooflijk hoe de vandalen in het centrum van de gemeente hun vernielingswerk ongestoord hebben kunnen verrichten. De boordstenen zijn zwaar, men heeft gereedschap nodig om ze los te wrikken, ze zijn met een plons in het water terechtgekomen. Wij willen niet te scherp zijn, maar zien toch een parallel met het voorval van 27.03.21  in de Hoogstraat.  Honderdvijftig Afrikanen slaagden er toen in gedurende 2 uur de coronamaatregelen met de voeten te treden. Dit terwijl er 2 politiemensen aanwezig waren die niet durfden optreden en er geen versterking kon worden opgeroepen. Zou de vandalendaad hebben plaats gehad wanneer ons politiekorps normaal zou hebben gefunctioneerd en de nodige patrouilles hadden  plaatsgehad? De verdediging van de burgemeester -die hoofd van de politie is- is zeer zwak. Het politiekorps heeft sinds enkele weken zijn intrek genomen in wat terecht het modernste politiecommissariaat (14,50 miljoen euro) van Vlaanderen mag genoemd worden: geothermische warmtepompen zorgen voor de koeling; er is een schietstand, elektrische laadpalen, toiletten doorgespoeld met gefilterd regenwater, speciale ruimtes voor minderjarigen, enz….

De recente gebeurtenissen tonen aan dat de performantie van ons politiekorps voor het ogenblik spijtig genoeg niet recht evenredig is met vermelde technologische spitstechnologie… Dit komt grotendeels door het feit dat het politiekader niet is opgevuld. Dit voorziet in 126 personeelsleden; er zijn voor het ogenblik 94 medewerkers. Het gemeentebestuur dient daar met prioriteit een mouw aan te passen. Er dient ook een duidelijk “veiligheidsplan” te worden opgemaakt en aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Verhogen van het aantal patrouilles, “meer blauw op straat”, moet daar zeker in opgenomen worden. Het installeren van een “fietsbrigade”zou de mobiliteit en het snel optreden kunnen verhogen. Het contact met de buurtinformatienetwerken (BIN’s) moet worden aangehaald en beter gestructureerd. Wij staan huiverig tegenover een Orwelliaanse “big brother” maatschappij waarin de staat de burger tot in detail kan volgen, maar zijn in dit geval voorstander van het tijdelijk en gecontroleerd plaatsen van overlastcamera’s.

LM