In de door het Vlaams Belang ondersteunde juridische procedureslag tegen de vestiging van een megamoskee en Koranschool in Essenbeek bij Halle werd opnieuw een opmerkelijke zege geboekt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de beslissing van de provinciale deputatie (N-VA, CD&V, Open VLD) om de omgevingsvergunning voor de moskee toe te kennen.

Het dossier sleept al aan sinds 2016. Toen dienden de beheerders van de Arrahman-moskee een aanvraag in tot uitbreiding van hun huidig gebedshuis, maar na een resem bezwaarschiften van het Vlaams Belang werd besloten om de vergunningsaanvraag in te trekken. In 2020 diende de moskeegemeenschap echter een nieuwe aanvraag in. Ditmaal voor het verbouwen van de oude loods tot een grote moskee voor zo’n 200 personen, een Koranschool, een conciërgewoning en een islamitische bibliotheek. “Ondanks de beroepsprocedure die werd ondersteund door het Vlaams Belang, gaven zowel het schepencollege als de provincie toelating voor het project”, aldus Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans, die het dossier al jaren opvolgt. 

“Onze laatste strohalm was een dure en technische vernietigingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die volgde in 2021 onze argumentatie en plaatste grote vraagtekens bij de inpasbaarheid van een megamoskee in een residentiële wijk, en vernietigde het besluit van de deputatie. Het dossier verhuisde vervolgens opnieuw naar de deputatie (N-VA, CD&V, Open VLD), die opnieuw de vergunningsbeslissing van het schepencollege bevestigde zonder enige motivering en zonder in te gaan op de geformuleerde bezwaren van het vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

Die afwezigheid van motivatie was voor het Vlaams Belang een reden om opnieuw een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen te ondersteunen om het besluit van de deputatie te laten vernietigen, wat ook lukte. “De Raad vernietigt de beslissing van de deputatie, waarin de vergunning voor de bouw van de moskee werd bevestigd. Slootmans: “Het gevolg is dat de provincie opnieuw een gemotiveerde beslissing moet nemen. Zolang die er niet is, beschikt de vzw Arrahman niet over een uitvoerbare vergunning om de moskee te exploiteren.” De Vlaams Belanger benadrukt dat de partij alle juridische middelen zal blijven aanwenden om de vestiging van de moskee te voorkomen. “De aanhouder wint”, besluit Slootmans.  

Lees ook: https://vlaamsbelangvlaamsbrabant.be/vlaams-belang-wint-juridische-slag-tegen-megamoskee-in-halle-raad-voor-vergunningsbetwistingen-vernietigt-omgevingsvergunning/

Klik hier voor de reportage op RingTV