Eerder kon u al lezen dat Linda Wouters in de gemeenteraad van Diest deskundige en gedreven tussenkomsten houdt, klik hier. Hieronder een meer gedetailleerd verslag.

‘De andere partijen hadden mijn interpellatie goed doorgenomen en hebben me hier volop in gesteund. Zelfs Frederik Boone stond bij aankomst aan de Amer zwarte rouwlintjes uit te delen voor alle collega’s. Ik heb enorm veel steun gekregen met extra vragen van NV-a en SP.A.

Vroeger kreeg de stad 80% subsidie , maar dat is nu nog maar 20 % meer zodat de gemeente voor alle kosten verder moet opdraaien. Er is natuurlijk geen geld voor verdere restauratie en daarom willen ze prive investeerders zoeken. Die zijn er momenteel nog niet. De Burgemeester beloofde met zijn hand op het hart dat het niet de bedoeling is om mensen op straat te zetten . Er zijn scherpe vragen afgestuurd , maar het bestuur bleef rustig en vond dat de media de bewoners onnodig angst heeft bezorgd.

Over het Begijnhof zal nog dikwijls een gesprek komen, want ook de andere partijen gaven duidelijk verzet.

Wat betreft mijn interpellatie over dierenleed kreeg ik van Schepen Vanoudenhove veel lof omdat het leed van dierenverwaarlozing me zeer nauw aan het hart lag.

Ze heeft me zeer duidelijke info gegeven en iedere vraag beantwoord. Ik ben dan nog even tussengekomen omdat de hoge cijfers ( vanaf jan. tot eind Aug. ) met 200 meldingen van mishandeling en verwaarlozing van dieren die terecht zijn gekomen bij de politie. Dit is een heel hoog aantal………wetende dat de winter nog in aankomst is. Er is een inspecteur voor Diest voor dierenleed en dat is de wijkagent die gediplomeerd is. Zelfs de Burgemeester nam het woord en zei dat hij er ook van geschrokken was en ze zouden vanuit de stad meer info over het verzorgen van dieren aan de bevolking mee delen. Ik ga hierop in de toekomst ook verder op letten.

Het meerjarenplan kwam in grote opspraak en verzet van alle collega’s. Dit zullen we best goed doornemen voor de gemeenteraad van december. Ikzelf samen met SP-A hebben onthouding gegeven en NV-a niet goedgekeurd.

Blijkbaar wordt het geld niet goed besteed en zijn er grotere uitgaven dan voorzien.

Zo blijkt dat de subsidies voor sport en cultuur ( 300.000 euro ) volgens Maurits Vande Reyde naar de stad komt en hij NIET wou toegeven dat het, verdeeld zou worden onder de verenigingen. Volgens hem hadden veel verenigingen het geld niet nodig omdat ze geen verlies hadden geleden ………Dit gaat nog knallen. Besluit hiervan is dat we dit toch goed mee opvolgen en in december de uitgaven van het huidig bestuur onder de loep nemen.’

Hier nog even de antwoorden op mijn vragen van de interpellatie over het begijnhof te Diest

1)Erfpacht aan de Vlaamse overheid. Is dit gebeurt???Indien ja, wat was het resultaat???

Indien nee, wat zijn de argumenten van Diest om dat niet te doen???

De Vlaamse overheid komt hier niet tussen.  dat het stadsbestuur recent besloot om op middellange termijn, vanaf 2022 ,naar de renovatie van het Begijnhof te gaan met de inbreng van privé kapitaal.(via erfpacht systeem) en de panden te laten controleren op woonveiligheid.

2)In het Begijnhof zou momenteel 60% verhuurd zijn aan particulieren. Wat is de situatie van de overige 40% woningen???

De controle is nog bezig. Diest heeft 90 panden in eigendom, waarvan er 60%verhuurd zijn aan particulieren. Volgens het bestuur blijkt uit meerdere studies van de afgelopen jaren dat een aantal van de historische huizen in dermate slechte staat zijn,  de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd zijn.

3)Voldoen deze woningen aan de hedendaagse wooncode???

Nee, ze voldoen niet allemaal aan de hedendaagse wooncode. Er werden vijf panden gecontroleerd en daar uit blijkt dat vier van de vijf kunnen voldoen na kleine aanpassingswerken. Met name de elektrische installatie en het verwarmingsnet en de behandeling tegen de klopkever.

4)Tussen welke grenzen bevindt zich momenteel de maandhuur door het OCMW verhuurde Begijnhof woningen.

Rond 290 euro per maand.

5)Is het stadsbestuur van mening dat de huurders voor eenzelfde prijs een nieuwe huisvesting zullen vinden???

Wat indien dit niet het geval is???

De gemeente zal in overleg met OCMW en Diest uitbreiding ,de beste oplossing aanbieden aan de mensen die verplicht zijn van hun woning in het Begijnhof definitief te verlaten.

6)Wat als er onvoldoende interesse zou zijn??Gaat men dan met de prijzen marchanderen??

Hier zal de gemeente in overleg met OCMW en Diest uitbreiding over beslissen.