Gisteren brachten we u al op de hoogte van het uniek feit dat de dries Vlaams-Brabantse Volksvertegenwoordigers een mondelingen vraag hadden in de plenaire zitting.

Hieronder kan u enkele passages terugvinden van de bewuste zitting;

“De bevolkingsexplosie in de Vlaamse rand rond Brussel is een ‘immigratie-explosie’ en stelt een aantal problemen op scherp: het afsterven van het Vlaams en groen karakter, de druk op de woningprijzen, de onveiligheid en de snelle daling van het onderwijsniveau.”
– Klaas Slootmans

“De Vlaamse Rand ontnederlandst in snel tempo. Het beleid voor onze regio moet worden geïntensifieerd. Er moet werk worden gemaakt van een voorrangsbeleid voor Nederlandstaligen in het onderwijs en het voorbehouden van bouwkavels voor mensen met streekbinding.”
– Klaas Slootmans

“De voorrang voor Nederlandstalige leerlingen in de Rand kondigt N-VA al aan van 2012. Minister Weyts, u lijkt wel de minister van de aankondigingspolitiek. De onderwijsmensen en de ouders willen nu eindelijk eens effectieve maatregelen zien.”
– Klaas Slootmans

“Het geduld in de Rand is op. Liefst 3 op 4 jonge gezinnen is er anderstalig. 40% is van vreemde herkomst. Als er nu niet wordt opgetreden wordt de Rand een kopie van Anderlecht of Schaarbeek. Ik hoop dat dat niet uw nalatenschap wordt, minister Weyts.”
– Klaas Slootmans

Bekijk ook zeker het beeldfragment, klik hier!

“De indruk werd gewekt dat taken tijdens het online-onderwijs enkel maar zouden meetellen bij de evaluatie als ze positieve gevolgen hebben voor de leerling. Men mag niet de indruk wekken dat verkeerd gedrag en het niet maken van taken door de vingers wordt gezien.”
– Jan Laeremans

“Dat leerlingen nu milder worden beoordeeld is evident, maar de evaluatie mag zeker niet gratuit zijn, want anders wordt de motivatie van zowel leerlingen als leerkrachten gefnuikt en worden de problemen doorgeschoven naar het volgende schooljaar.”
– Jan Laeremans

“Dat door Brusselse gemeenten of OCMW’s massaal Nederlandsonkundig personeel benoemd wordt en dat Vlamingen daardoor in hun eigen hoofdstad vaak niet in eigen taal kunnen worden geholpen worden aan het loket is een schandalige toestand. Dát is discriminatie.”
– Jan Laeremans

“Meer dan 1800 schorsingen van benoemingen in Brussel door vice-gouverneur wegens schending van bestuurstaalwet. Geen énkele is teruggetrokken door gemeente of OCMW. Het Brussels Gewest weigert te vernietigen. Geef de vice-gouverneur het recht om te vernietigen!”
– Jan Laeremans

“Ondanks alle politieke beloftes is het aantal kinderen dat hier in armoede opgroeit gestegen tot 14 procent. Dit zijn eigenlijk beschamende cijfers voor een welvarende regio als Vlaanderen.”
– Suzy Wouters