Provincieraad

Asfaltcentrale Grimbergen

Vraag van Jan Laeremans De asfaltcentrale te Grimbergen is vorige maand in het nieuws gekomen omwille van sterke geurhinder. De deputatie heeft een volgens mijn informatie verschillende milieuvergunningen toegekend aan de asfaltcentrale op de...