Standpunt VB Kampenhout over slipschool politie in Hellebos

Standpunt VB Kampenhout over slipschool politie in Hellebos

‘Het gemeentebestuur van Kampenhout verzet zich tegen de plannen van de Federale Politie om er voorgoed een slipschool te vestigen in natuurgebied het Hellebos. De gemeente wil dat het stuk grond opnieuw volwaardig natuurgebied wordt.’ is de inleiding van...
Kasteel van Bellinghen (Kampenhout) – Bis

Kasteel van Bellinghen (Kampenhout) – Bis

Op de gemeenteraad van oktober hield gemeenteraadslid Marleen Fannes een felle tussenkomst over de (mis)koop van het kasteel van Bellinghen. Jammer genoeg citeerde de lokale pers alleen de standpunten van N-VA en Groen. De rake weergave van de volledige interventie...