Provincieraad – Mondelinge vragen

Wat met de Sterretjes?

Vraag van Daniël Fonteyne De heer Fonteyne zegt dat de commissie VII, onderwijs, PIVO en veiligheid sinds het begin van de legislatuur al 2 maal is samengekomen. Spijtig genoeg was de gedeputeerde van onderwijs...